Kierunek ku przyszłości i sprawdzone mocne strony: nowe impulsy w Grupie Schwarzmüller

Freinberg, | Anzeigen in Hüffermann

Nowy impuls w zarządzie firmy: Lorenzer i Spindler dołączają do zespołu zarządzającego dyrektora operacyjnego Thomasa Biringera

Grupa Schwarzmüller z optymizmem patrzy w przyszłość i ogłasza utworzenie dwóch nowych kluczowych stanowisk kierowniczych. Daniela Lorenzer została powołana na stanowisko dyrektora finansowego (CFO) w październiku 2023 roku, a Maik Spindler na stanowisko dyrektora sprzedaży (CSO) w styczniu 2024 roku. Decyzje te stanowią ważny krok w strategicznym rozwoju Grupy Schwarzmüller.

Daniela Lorenzer, urodzona w 1977 roku, zdobyła bogate doświadczenie w MAGNA, zarówno w branży komponentów, jak i produkcji kompletnych pojazdów, gdzie pracowała na stanowisku lidera ds. finansów. W ciągu ostatnich dwóch lat koncentrowała się na pozyskiwaniu nowych, międzynarodowych projektów. Od października 2023 roku jest odpowiedzialna za wszystkie kwestie finansowe Grupy Schwarzmüller jako dyrektor finansowy. Maik Spindler, urodzony w 1981 roku, objął stanowisko CSO na początku stycznia 2024 roku i jest odpowiedzialny za dalszy rozwój międzynarodowych strategii sprzedaży. Przez lata zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach kierowniczych w branży pojazdów użytkowych i wniósł rozległą wiedzę specjalistyczną, pracując przez ponad dekadę jako dyrektor zarządzający czołowej europejskiej firmy handlowej zajmującej się maszynami budowlanymi i przeładunkowymi.

Kierownictwo Grupy Schwarzmüller jest przekonane, że połączenie doświadczenia, umiejętności i zdolności przywódczych Danieli Lorenzer i Maika Spindlera znacząco przyczyni się do dalszego pomyślnego rozwoju firmy.

 

Optymistyczny bilans po trudnym roku: sukcesy i solidarność w Schwarzmüller

Pod kierownictwem dyrektora operacyjnego Thomasa Biringera Grupa Schwarzmüller ma za sobą rok pełen wyzwań charakteryzujący się trudnymi warunkami rynkowymi i wyzwaniami związanymi z różnymi problemami w łańcuchu dostaw. Pomimo trudnych okoliczności firma odnotowała zadowalający obrót w ostatnim roku finansowym i spodziewa się pozytywnego wyniku w 2023 roku. Po trudnym 2022 roku, który charakteryzował się rosnącymi kosztami materiałów, cenami energii i brakiem stabilności na rynku, Grupa Schwarzmüller odnotowała w 2023 roku obroty w wysokości 390 mln euro. Z wynikiem 7600 pojazdów produkcja osiągnęła bardzo zadowalający wynik.

„Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji w ubiegłym roku możemy spodziewać się pozytywnego wyniku w 2023 roku. Jest to efekt nie tylko naszych ogromnych wysiłków, lecz także ogromnego wsparcia i wyjątkowej lojalności naszych pracowników, którzy stoją murem za firmą” – podkreśla Thomas Biringer, dyrektor operacyjny Grupy Schwarzmüller.

Na szczególną uwagę zasługuje niezwykła solidarność pracowników, którzy wspólnie stawili czoła wyzwaniom związanym z redukcją czasu pracy i zmianami w firmie. Pomimo rosnących kosztów życia pracownicy wykazali się duchem walki i lojalnością wobec firmy. Grupa Schwarzmüller jest również dumna z tego, że może pochwalić się gronem zadowolonych klientów, którzy są z firmą od wielu lat. Warto również wspomnieć o udanych projektach, takich jak współpraca z Federalną Służbą Ratownictwa Technicznego (THW), które przynoszą wartość dodaną dla społeczności i potwierdzają zaangażowanie Grupy Schwarzmüller w działalność społeczną.

 

Kurs ku przyszłości: koncentracja na spersonalizowanych produktach i zrównoważonym rozwoju

Ostatnie nominacje na stanowiska kierownicze stanowią część strategii Grupy Schwarzmüller, której celem jest dalsze umacnianie pozycji lidera na rynku europejskim i oferowanie klientom jak największych korzyści dzięki dostosowanym do ich potrzeb rozwiązaniom. Schwarzmüller produkuje 150 różnych typów pojazdów, w tym ponad 100 naczep dla budownictwa i infrastruktury. Pojazdy platformowe do transportu długodystansowego mają specjalne rozwiązania do transportu papieru, stali lub napojów. 60% pojazdów wyposażonych jest w indywidualne komponenty lub jest dostosowanych do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu można je przystosować do różnych warunków pracy. Schwarzmüller wyznacza standardy w zakresie większej ładowności, dłuższego czasu pracy, łatwej obsługi i redukcji emisji CO2 dzięki stałym innowacjom w zakresie projektowania, obróbki metali i technologii spawania.

Wraz z włączeniem do portfolio firmy Hüffermann, wysoce wyspecjalizowanego producenta i lidera na rynku naczep do transportu kontenerów, Grupa Schwarzmüller umocniła swoją pozycję największego w Europie niszowego dostawcy naczep i zabudów, dzięki czemu z optymizmem patrzy w przyszłość, w której innowacje, jakość i zadowolenie klienta będą na pierwszym miejscu. Grupa będzie nadal dostosowywać swoje tempo rozwoju i koncentrować się na wymaganiach rynku, aby utrzymać i dalej rozwijać swoją pozycję lidera. Patrząc w przyszłość, Grupa Schwarzmüller jest przekonana o swojej zdolności do pokonywania wyzwań stojących przed branżą i rozwijania swoich mocnych stron.

 

O Grupie Schwarzmüller
Grupa Schwarzmüller jest największym europejskim dostawcą przyczep i naczep. Przedsiębiorstwo produkuje ponad 150 typów pojazdów z gwarancją wymiernych korzyści związanych z ich użytkowaniem. Na przestrzeni swojej historii, zapoczątkowanej w 1871 roku, firma Schwarzmüller stała się czołowym specjalistą w zakresie indywidualnych rozwiązań transportowych. Pod dwiema markami – Schwarzmüller i Hüffermann – grupa zaopatruje w pojazdy przemysł budowlany, przedsiębiorstwa infrastrukturalne, branżę surowców i materiałów wtórnych oraz firmy zajmujące się transportem dalekobieżnym w 20 krajach.

Pobierz materiały prasowe


Dodatkowe informacje
Gerd Bressnik
Dyrektor Marketingu i Komunikacji

Tel. +43 7713 800-445
gerd.bressnik@schwarzmueller.com
Schwarzmüller Group · Hanzing 11 · 4785 Freinberg · Austria

Powrót do aktualnych wiadomości
schwarzmueller-presseaussendung-20240129-01.jpg
Od lewej do prawej CSO Maik Spindler, CFO Daniela Lorenzer, COO Thomas Biringer Prawa autorskie: Schwarzmüller
schwarzmueller-presseaussendung-20240129-02.jpg
Niezwykła lojalność i ogromne zaangażowanie pracowników w znacznym stopniu przyczyniły się do sukcesu w 2023 roku. Prawa autorskie: Schwarzmüller
schwarzmueller-presseaussendung-20240129-03.jpg
Niezwykła lojalność i ogromne zaangażowanie pracowników w znacznym stopniu przyczyniły się do sukcesu w 2023 roku. Prawa autorskie: Schwarzmüller
schwarzmueller-presseaussendung-20240129-04.jpg
Schwarzmüller i Hüffermann stale dostosowują się do wymagań rynku, aby oferować klientom jak największe korzyści. Prawa autorskie: Schwarzmüller
schwarzmueller-presseaussendung-20240129-05.jpg
Schwarzmüller i Hüffermann stale dostosowują się do wymagań rynku, aby oferować klientom jak największe korzyści. Prawa autorskie: Schwarzmüller
schwarzmueller-presseaussendung-20240129-06.jpg
Prawa autorskie: Grupa Schwarzmüller
Powrót do aktualnych wiadomości