Zaměření na budoucnost a osvědčená síla: Nové impulzy u skupiny Schwarzmüller

Freinberg, | Anzeigen in Hüffermann

Nové impulzy ve vedení firmy: Lorenzer a Spindler posílí vedení kolem COO Thomase Biringera

Skupina Schwarzmüller sází na slibnou budoucnost, což naznačuje oznámení obsazení dvou nových klíčových pozic ve vedení firmy. V říjnu 2023 byla Daniela Lorenzer jmenována do funkce Chief Financial Officer (CFO) a lednu 2024 byl Maik Spindler jmenován do funkce Chief Sales Officer (CSO). Tato rozhodnutí představují důležitý krok ve strategickém dalším vývoji skupiny Schwarzmüller.

Daniela Lorenzer, ročník 1977, nasbírala rozsáhlé zkušenosti ve společnosti MAGNA, jak v obchodě se součástkami, tak i v kompletní výrobě vozidel, kde působila jako Finance Leader. V posledních dvou letech se zaměřovala na mezinárodní akvizice nových projektů. Od října 2023 odpovídá jako CFO za veškeré finanční záležitosti skupiny Schwarzmüller. Maik Spindler, narozený v roce 1981, převzal v lednu 2024 CSO odpovědnost za další vývoj mezinárodních strategií prodeje. Po léta sbíral zkušenosti na různých manažerských pozicích v oboru užitkových vozidel a s více než deseti lety ve funkci ředitele přední evropské obchodní společnosti pro stavební a manipulační stroje přináší rozsáhlé zkušenosti.

Vedení skupiny Schwarzmüller je přesvědčeno, že kombinace zkušeností, schopností a vůdčích schopností Daniely Lorenzer a Maika Spindlera rozhodující měrou přispějí k dalšímu úspěšnému rozvoji firmy.

 

Optimistická bilance po roce výzev: Úspěchy a soudržnost u společnosti Schwarzmüller

Skupina Schwarzmüller má pod vedením COO Thomase Biringera za sebou náročný rok ovlivněný obtížnými podmínkami na trhu a výzvami spojenými s různými problémy v dodavatelských řetězcích. Navzdory náročným okolnostem zaznamenala firma v minulém obchodním roce potěšitelný obrat a očekává za rok 2023 pozitivní výsledek. Po náročném roce 2022, který byl ovlivněn stoupajícími náklady na materiál, cenami energií a nejistotou na trhu, dosáhla skupina Schwarzmüller v roce 2023 obratu 390 milionů eur. Výroba dosáhla se 7 600 vozidly velmi uspokojivého výsledku.

„Těší nás, že navzdory náročné situaci v minulém roce můžeme za rok 2023 očekávat pozitivní výsledek. Ten není jen výsledkem našeho velkého úsilí, ale také zaslouženou odměnou za podporu a mimořádnou loajalitu našich zaměstnankyň a zaměstnanců, kteří jsou semknuti s firmou“, zdůrazňuje Thomas Biringer, COO skupiny Schwarzmüller.

Obzvlášť je nutné vyzdvihnout pozoruhodnou soudržnost zaměstnanců, kteří jako jeden tým překonali výzvy spojené s krácením pracovní doby a změnami v provozu. Navzdory stoupajícím cenám v soukromé oblasti prokázali zaměstnankyně a zaměstnanci bojovného ducha a loajalitu k firmě. Skupina Schwarzmüller je rovněž hrdá na to, že má mnoho letitých spokojených zákazníků. Za zmínku stojí také úspěšné projekty, jako například spolupráce s institucí Technisches Hilfswerk (THW), které vytvářejí přidanou hodnotu pro společnost a podtrhují angažovanost skupiny Schwarzmüller v oblasti sociální odpovědnosti.

 

Nastavení vývoje pro budoucnost: Zaměření na specifické produkty podle potřeb zákazníka a udržitelný růst

Poslední jmenování členů vedení jsou součástí strategie skupiny Schwarzmüller, jejímž cílem je dále se etablovat jako jednička na evropském trhu a se svými řešeními na míru poskytovat zákazníkovi maximální užitek. Schwarzmüller vyrábí 150 různých typů vozidel, z toho více než 100 přívěsů pro stavby a infrastrukturu. Valníková vozidla pro dálkovou přepravu nabízejí speciální varianty pro přepravu papíru, oceli nebo nápojů. 60 % vozidel obsahuje individuální komponenty nebo je dokonce vyrobeno na míru, což umožňuje přizpůsobení různým prostředím použití. Prostřednictvím pravidelných inovací v oblasti konstrukce, zpracování kovů a svařovací techniky určuje Schwarzmüller měřítka pro vyšší užitečné zatížení, delší doby používání, jednoduchou manipulaci a snížení emisí CO2.

Díky integraci společnosti Hüffermann, vysoce specializovaného výrobce a přední firmy v oblasti kontejnerových přívěsů, do firemního portfolia upevnila společnost Schwarzmüller svou pozici největšího evropského dodavatele přívěsů a nástaveb a nyní hledí vstříc budoucnosti, jejímž ústředním bodem jsou inovace, kvalita a spokojenost zákazníků. Skupina bude své tempo vývoje a svá zaměření průběžně přizpůsobovat požadavkům trhu, aby si udržela svou přední pozici a dále ji budovala. Důvěra ve schopnost zvládat výzvy oboru a rozšiřovat vlastní silné stránky podtrhuje progresivní přístup skupiny Schwarzmüller.

 

O skupině Schwarzmüller
Skupina Schwarzmüller je největším evropským dodavatelem přívěsů a nástaveb. Společnost vyrábí více než 150 typů vozidel s tím, že svým zákazníkům zaručuje přidanou hodnotu v oblasti používání. Dlouhá historie od roku 1871 učinila ze společnosti Schwarzmüller předního specialistu na individuální dopravní řešení. S vozidly obou značek Schwarzmüller a Hüffermann dodává skupina ve 20 zemích své výrobky firmám v oblasti stavebnictví, infrastruktury, těžebního a surovinového průmyslu a dopravním firmám v dálkové přepravě.

Stáhněte si tiskovou sadu


Pro další informace
Gerd Bressnik
Head of Marketing and Communication

Tel. +43 7713 800-445
gerd.bressnik@schwarzmueller.com
Schwarzmüller Group · Hanzing 11 · 4785 Freinberg · Austria

Zpět na aktuality
schwarzmueller-presseaussendung-20240129-01.jpg
Zleva doprava CSO Maik Spindler, CFO Daniela Lorenzer, COO Thomas Biringer Copyright: Schwarzmüller
schwarzmueller-presseaussendung-20240129-02.jpg
Mimořádná loajalita a neotřesitelné nasazení zaměstnanců rozhodující měrou přispěly k úspěchu v roce 2023. Copyright: Schwarzmüller
schwarzmueller-presseaussendung-20240129-03.jpg
Mimořádná loajalita a neotřesitelné nasazení zaměstnanců rozhodující měrou přispěly k úspěchu v roce 2023. Copyright: Schwarzmüller
schwarzmueller-presseaussendung-20240129-04.jpg
Neustálé přizpůsobování požadavkům trhu je u společnosti Schwarzmüller a Hüffermann v popředí, aby byl zákazníkům nabízen maximální užitek. Copyright: Schwarzmüller
schwarzmueller-presseaussendung-20240129-05.jpg
Neustálé přizpůsobování požadavkům trhu je u společnosti Schwarzmüller a Hüffermann v popředí, aby byl zákazníkům nabízen maximální užitek. Copyright: Schwarzmüller
schwarzmueller-presseaussendung-20240129-06.jpg
Copyright: Schwarzmüller Gruppe
Zpět na aktuality