Impresszum

 

A német telemédia törvény [TMG] 5. §-a szerinti felelős

Hüffermann Transportsysteme GmbH
Kampehler Straße 10
16845 Neustadt (Dosse)
Telefon: +49 33970 996-0
Telefax: +49 33970 132-16
E-mail: info@hueffermann.de

A vállalat képviseletében eljárni jogosult ügyvezetők:Wolfgang Muhri, Lennart Kluge

Cégbíróság: Amtsgericht Neuruppin
Cégjegyzékszám: HRB 85
Közösségi adószám a forgalmi adóról szóló törvény 27. § a) pontja alapján: DE811483909

A tartalomért a tartományközi műsorszolgáltatási egyezmény (MDStV) 55. § (2) bekezdése alapján felelős: Klaus Kieler
Hüffermann Transportsysteme GmbH, értékesítési iroda
Ahlhorner Straße 89
27793 Wildeshausen
Telefon: +49 4431 94553-120
Telefax: +49 4431 94553-245

Jogi tudnivalók a jelen honlapra vonatkozóan:

1. Az online kínálat tartalma
A Hüffermann Transportsysteme GmbH semmilyen garanciát nem vállal a rendelkezésre bocsátott információk naprakészségét, helyességét, teljességét vagy minőségét illetően. Teljes mértékben kizártak a szerzővel szemben benyújtott felelősségre vonási keresetek, amelyek anyagi vagy eszmei károkra vonatkoznak, amelyeket a rendelkezésre álló információk használata vagy nem használata, ill. hibás és nem teljes információk okoztak, amennyiben a szerző oldaláról nem fordul elő bizonyíthatóan szándékos vagy durván hanyag magatartás.
Minden ajánlat megváltozhat és nem kötelező érvényű. A Hüffermann Transportsysteme GmbH kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egy részét vagy a teljes kínálatot külön bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje vagy a közzétételt időnként vagy véglegesen beszüntesse.
Az ábrázolt járművek egyedi felszereltségekkel rendelkezhetnek, amely felár ellenében megvásárolhatók.

2. Hivatkozások és linkek
Az olyan külső internetes oldalakra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások (linkek) esetében, melyek a szerző felelősségi körén kívül esnek, a felelősségi kötelezettség kizárólag abban az esetben léphet érvénybe, ha a Hüffermann Transportsysteme GmbH a tartalomról tudomással bírt, és technikailag lehetséges és feltételezhető lenne, hogy a felhasználást jogszerűtlen tartalmak esetén megakadályozza.
A Hüffermann Transportsysteme GmbH ezért kifejezetten kijelenti, hogy a link elhelyezésének időpontjában a megfelelő belinkelt oldalak illegális tartalmakat nem közöltek. A Hüffermann Transportsysteme GmbH vállalatnak nincs befolyása a belinkelt/hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására és azok tartalmára. Ezért ezúton kifejezetten elhatárolódik a belinkelt/hivatkozott oldalak minden olyan tartalmától, amelyeket a link elhelyezése után módosítottak. Jelen megállapítás minden, a saját internetes kínálatban feltüntetett linkre és hivatkozásra, valamint a szerző által kialakított vendégkönyv, kommunikációs fórum és levelezőlista idegenek által történt bejegyzéseire vonatkozik. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, illetve azokért a károkért, melyek az így megjelenített információk felhasználásából vagy fel nem használásából származnak, kizárólag azon oldal szolgáltatója felel, melyre hivatkozás történt, nem pedig az, aki a linken keresztül a mindenkori közzétételre hivatkozik.

3. Szerzői és ismertetői jog
A Hüffermann Transportsysteme GmbH törekszik arra, hogy valamennyi publikációban tekintettel legyen a grafikák, hangos dokumentumok, videó részletek és szövegek szerzői jogaira, saját maga által készített grafikákat, hangos dokumentumokat, videó részleteket és szövegeket, vagy licencmentes grafikákat, hangos dokumentumokat és videó részleteket használjon fel.
Minden az internetes kínálatban megnevezett és esetenként harmadik fél által védett, bejegyeztetett márkák, védjegyek korlátozás nélkül a mindenkori bejegyzett tulajdonosuk tulajdonát képezik, és a mindenkor érvényes védjegyekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek hatálya alatt állnak. Kizárólag csak a megnevezés alapján nem vonható le az a következtetés, hogy a márkajelzés harmadik fél jogait nem védi! A szerzői jog a közzétett, a szerző által saját kezűleg készített elemek vonatkozásában kizárólag az oldal szerzőjénél marad. Az ilyen grafikák, hangos dokumentumok, videó részletek és szövegek sokszorosítása és alkalmazása más elektronikus vagy nyomtatott publikációban a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül nem engedélyezett.
Szerzői jog © 2009 Hüffermann Transportsysteme GmbH és/vagy annak szállítói. Minden, itt kifejezetten nem megadott jog fenntartva.

4. Adatvédelem
Amennyiben az internetes ajánlatban fennáll a lehetőség személyes vagy üzleti adatok (e-mail-címek, nevek postai címek) bevitelére, úgy ezeket az adatokat a felhasználó kizárólag önként adja meg.

Az impresszum vagy hasonló jellegű adatok keretében közzétett elérhetőségek kívülállók által kifejezetten nem kért reklámanyagok megküldése céljából történő felhasználása nem engedélyezett. A jelen oldal üzemeltetője határozottan fenntartja magának a jogot arra, hogy a reklámanyagok, mint pl. levélszemét nem igényelt megküldése esetén megtegye a megfelelő jogi lépéseket.

4.1. Google Analytics
Amennyiben a jelen honlap a Google Analytics, a Google Inc. („Google”) internetes elemzési szolgáltatásait használja, a böngészője a Google Inc. vagy harmadik fél által küldött sütiket (ún. cookie-kat) tárol, amelyek lehetővé teszik a jelen honlap Ön által történő használatának elemzését. Az így gyűjtött információkat (beleértve az IP-címét is) a Google az Amerikai Egyesült Államokban működő szerverére továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat használja fel arra, hogy értékelje a honlap Ön általi használatát, hogy jelentéseket készítsen a honlap üzemeltetőjének a honlapon belüli lépéseiről, és hogy további, a honlap használatával és az Internet használatával összefüggő szolgáltatásokat nyújtson.

Ezeket az információkat a Google adott esetben továbbítja harmadik félnek is, amennyiben ez jogszabályi előírás, vagy amennyiben harmadik fél dolgozza fel ezeket az adatokat a Google megbízásából. A Google semmiképpen nem kapcsolja össze az Ön IP-címét más, a Google-nél tárolt adatokkal. A sütik telepítését Ön megakadályozhatja. Ehhez az Ön böngészőjének beállításaiban válassza ki „Sütik elutasítása” (Az Internet Explorerben lásd itt: „Eszközök/Internetopciók/Adatvédelem/Beálltás”, a Firefoxnál az „Eszközök/Beállítások/Adatvédelem/Sütik”).

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a jelen honlap valamennyi funkcióját. A jelen honlap használatával hozzájárul az Önről rögzített adatok a Google által a fent leírt módon és a fent ismertetett célra történő feldolgozásához.

5. A felelősség kizárásának jogi hatálya
A felelősségnek ezt a kizárását annak az internetes ajánlatnak a részének kell tekinteni, amelyről egy hivatkozás segítségével eljutott ide. Amennyiben ennek a szövegnek részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg az érvényes jogi helyzetnek, a dokumentum egyéb részeit ez tartalmában és érvényességében nem érinti.

Felelősségi tudnivalók:

A jelen honlapon rendelkezésre bocsátott információkat alaposan ellenőriztük, és rendszeresen frissítjük. Ennek ellenére nem vállalunk garanciát arra, hogy minden megjelenített adat mindenkor teljes, helyes és naprakész.

Minden adat módosítható, törölhető vagy kiegészíthető előzetes bejelentés nélkül. Az „ügyfél” ezért nem vállal semminemű felelősséget bármilyen hibáért, mulasztásért vagy károkért, amelyek az internetoldalainkon található információk használatából adódnak.

A tartalom alapos ellenőrzése ellenére nem vállalunk felelősséget a külső hivatkozások tartalmáért. A hivatkozott oldalak tartalmáért kizárólag ezek üzemeltetői felelősek.

Megjegyzés:

Előzetes írásbeli kapcsolatfelvétel nélkül figyelmeztetés nem küldhető! Amennyiben a weboldalaink tartalma vagy megjelenése harmadik fél idegen jogait vagy törvényi rendelkezéseit megsértené, kérjük, megfelelő üzenet küldését, költségjegyzék nélkül. Ezeken az oldalakon szereplő szellemi jogi megsértések megszüntetése a szellemi jog tulajdonosa által a hozzájárulásunk nélkül nem megengedett.

Garantáljuk, hogy a jogosan kifogásolt szövegrészeket azonnal törüljük, anélkül, hogy az Ön részéről jogi képviselet bevonása szükséges lenne. Az előzetes kapcsolatfelvétel nélkül kiváltott költségeket teljes mértékben elutasítjuk, és adott esetben az előbb megnevezett rendelkezések megsértése miatt viszontkeresetet nyújthatunk be.