Adatvédelmi nyilatkozat

 

A személyes adatok védelme nagyon fontos számunkra. Adatait kizárólag a törvényi rendelkezések, különösen az EU adatvédelmi rendelete alapján dolgozzuk fel. Adatvédelmi nyilatkozatunkban tájékoztatást adunk a honlapunkon történő adatfeldolgozás legfontosabb szempontjairól.

A Hüffermann Transportsysteme GmbH (a továbbiakban: „társaság”) különösen a szívén viseli az információk és különösképpen a személyes adatok védelmét. Adatainak kezelésénél ugyanazt a minőséget tartjuk mérvadónak, amelyet a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban is elvárnak tőlünk. Ez az adatvédelmi nyilatkozat részletesen leírja, hogy a társaság az Ön személyes adatait milyen módon kezeli és védi ezen a honlapon. Ez az adatvédelmi nyilatkozat az összes olyan, a társaság által üzemeltetett honlapra vonatkozik, amelyekről ez az adatvédelmi nyilatkozat letölthető.

Mivel a személyes adatok kezelésének műszaki és jogi keretei folyamatos fejlesztések és változások tárgyát képezik, társaságunk fenntartja magának annak jogát, hogy ezen adatvédelmi nyilatkozatot időről időre megfeleltesse a változó keretfeltételeknek. A társaság valamely honlapjának felhasználói ezért a honlap használatának megkezdésekor kötelesek ezen adatvédelmi nyilatkozat mindenkori módosításairól tájékozódni.

Ez az adatvédelmi irányelv a vállalatcsoport által működtetett összes honlapra érvényes.


1. Személyes adatok

Személyes adatnak számít például a név, a lakcím, a születési dátum, a telefonszám és az e-mail-cím.

Az anonim, illetve anonimizált adatok ezzel szemben nem személyes adatok. Ezek nem tartoznak az adatvédelmi rendeletek hatálya alá. Társaságunk lehetőség szerint törekszik arra, hogy az adatokat anonimizált formában kezelje. Ez például úgy történik, hogy a megadott adatokat nem az Ön nevével, hanem egy álnév alatt rögzítjük, így nem vezethetők vissza egy adott vagy meghatározható személyre.


2. Személyes adatok meghatározása és rögzítése

Társaságunk nem rögzít és nem határoz meg személyes adatokat ok nélkül. A személyes adatok megadása sokkal inkább azért szükséges, hogy:

Ön a honlapot a lehető leginkább felhasználóbarát módon használhassa,
az információigényléseket vagy panaszokat gyorsan tudjuk kezelni,
szolgáltatásokkal vagy termékekkel kapcsolatos kérdéseket meg tudjunk válaszolni,
biztosítsuk az Ön számára érdekes információs, marketing és hírlevéltartalmakat,
lehetővé tegyük a navigálást ezen a honlapon,
nyilvántartsuk az állásjelentkezését,
feldolgozzuk a megrendeléseket és
statisztikai felméréseket végezzünk a honlap felhasználásáról.


A társaság az erre szolgáló személyes adatokat több módon gyűjtheti be. A személyes adatok felvételének egyik módja, amikor Ön egy adatszolgáltatás keretében közvetlenül megad konkrét személyes adatokat (pl. regisztrációs űrlap, a termékekkel kapcsolatos kérdések, feliratkozás hírlevélre). De a honlapon történő navigálás során is sor kerül személyes adatok rögzítésére úgynevezett sütik segítségével. Ilyen adatok az Ön által használt böngésző típusa, a nyelv, a bejelentkezési időpontok, a felhasznált végeszköz, az átvitt adatmennyiségek, a navigációs előzmények, valamint a hivatkozás. Az IP-cím anonimizálását a Google Analytics végzi.


3. Személyes adatok felhasználása

Társaságunk a személyes adatokat alapvetően kizárólag az alkalmazható adatvédelmi jogszabályok - főként az EU adatvédelmi rendelet alapján és azok keretein belül használ fel.

A társaság csak akkor használ fel személyes adatokat, ha ezt a tartalom és az adatfelhasználás célja alapján a társaság jogi felhatalmazása lefedi, és az Ön bizalmas kezelés iránti érdekei nem sérülnek. A társaság jogi felhatalmazásának alapját a kiadott iparűzési engedély és a társasági szerződés képezi.

Az Ön bizalmas kezelés iránti érdekeit a társaság például úgy védi, hogy Ön hozzájárult a személyes adatainak felhasználásához. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható az ezen adatvédelmi nyilatkozat végén megadott elérhetőségek bármelyikén. Ha az adatok felhasználása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történt, és az Ön bizalmas kezelés iránti érdekei nem védhetők más módon, akkor a visszavonás azonnal megtiltja a személyes adatok további felhasználását.

Amennyiben hozzájárulás szükséges, társaságunk közvetlenül ezen személyes adatok megadásánál kéri Önt arra, hogy járuljon hozzá az adatok kezeléséhez. Előtte a társaság mindenkor felvilágosítja Önt arról, hogy milyen adattípusokat milyen célokra használ. Ha a felhasználás harmadik félnek történő továbbítást is tartalmaz, akkor Ön felvilágosítást kap a továbbítás címzettjéről és céljáról is. Ezenfelül még egyszer felhívjuk a figyelmét a mindenkori visszavonási jogára.

Az Ön védendő bizalmas kezelés iránti érdekeit a társaság akkor is védi, ha a társaság vagy harmadik felek túlnyomórészt jogos érdekei teszik szükségessé az Ön személyes adatainak felhasználását. Ennek során mérlegeljük az Ön adott személyes adatainak védelmével kapcsolatos érdekeit és a társaság, illetve harmadik felek az adatok felhasználásához kapcsolódó érdekeit. A társaság, illetve harmadik felek érdekei különösen akkor haladják meg a személyes adatok védelmével kapcsolatos érdekeket, ha az adatok a társaság és Ön között fennálló szerződéses kötelezettség teljesítéséhez vagy a társaság jogi követeléseinek érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek.

Amennyiben a társaságnak a személyes adatok védelmével kapcsolatos érdekeket meghaladó jogos érdekei fűződnek az Ön adatainak felhasználásához, akkor az adatokat csak az adott cél eléréséhez szükséges mértékben használjuk fel. A szerződések lebonyolításához szükséges szerződéses adatokat például nem használjuk fel marketingcélokra.


4. Konkrét adatgyűjtés és felhasználás

Társaságunk a következő eseményeknél gyűjt és használ személyes adatokat a honlapon:

Online boltban való regisztráció: Amikor regisztrálja magát az online boltban, akkor a következő adatokat kérjük be: keresztnév, vezetéknév, cég, utca, házszám, irányítószám, helység, ország, közösségi adószám, e-mail-cím, telefonszám. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy hozzáférést biztosítsunk Önnek az online bolthoz, és rendeléskor elvégezhessük a megrendelés lebonyolítását. Ennek érdekében az adatok a társaság ERP-rendszerébe kerülnek.
Kapcsolati űrlap: A kapcsolati űrlapnál a következő adatokat kérjük be: megszólítás, keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám és az az információ, hogy szeretne-e feliratkozni a hírlevél levelezési listájára. Ezen adatok tárolását és felhasználását a CRM-rendszerünk végzi annak érdekében, hogy az Ön kérdéseit, illetve kapcsolatfelvételeit fel tudjuk dolgozni.
Hírlevél: A kapcsolatfelvétel során lehetőség van feliratkozni a hírlevélre. Itt a következő adatokat gyűjtjük: megszólítás, keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, és az az információ, hogy szeretne-e feliratkozni a hírlevél levelezési listájára. Ezeket az információkat a CRM-rendszerünkben tároljuk, és hírleveleink küldésére használjuk fel.
Jelentkezés álláshirdetésre vagy kezdeményező jelentkezés: Amikor az online jelentkezési űrlapon keresztül jelentkezik társaságunkhoz, akkor a következő adatokat kérjük be: a megpályázni kívánt állás (állás neve), megszólítás, név, utca, házszám, irányítószám, helység, az Ön e-mail-címe, telefonszáma, születési ideje, önéletrajz, az iskolai bizonyítványok és munkahelyi ajánlások, valamint azok a személyes képességek, amelyek alkalmassá teszik a jelentkezőt a munkakör betöltésére. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy jelentkezését feldolgozzuk, és hogy kapcsolatba lépjünk Önnel. Amennyiben alkalmazásra kerül sor, az adatok átkerülnek a társaságnál vezetett személyzeti kartonra, és a továbbiakban a munkatársak nyilvántartására szolgálnak.

Emellett társágunk úgynevezett sütiken (lásd lentebb) keresztül is gyűjt személyes adatokat. Amennyiben a fent felsorolt események egyikénél Önnek több oldalon keresztül kell megadnia a személyes adatait, ezeket egy „session” (munkamenet) süti segítségével átmenetileg elmentjük, hogy a következő oldalon tovább lehessen használni azokat.


5. Adatok átadása/adatok továbbítása

Az adatok továbbítása a személyes adatok olyan harmadik felek számára való továbbadását jelenti, amelyek ezeket az adatokat saját célokra használják fel, vagy az adatok a társaság másik üzleti területén történő alkalmazása. Az adatok átadása a személyes adatok olyan harmadik felek számára való továbbadását jelenti, amelyek ezeket az adatokat a társaság megbízásából a társaság céljainak eléréséhez használják fel.

Személyes adatok gyűjtése abban az esetben történik, ha az a regisztráció részeként történik (pl. kapcsolatfelvétel), vagy a sütik használatát a honlapon elfogadja.

Minden személyes adat gyűjtése, feldolgozása és felhasználása a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban történik, elsősorban a kért szolgáltatások és a kérelmek feldolgozása céljából.

A társaság semmiképpen sem adja el, bocsájtja lízingre vagy adja bérbe az adatokat. Harmadik feleknek csak akkor és olyan mértékben adjuk át az Ön személyes adatait, amikor és amennyire ez a szerződés lebonyolításának céljából, illetve az információs, marketing- és hírlevél-szolgáltatásokhoz szükséges.

Személyes adatokat személyre szóló formában csak addig tárolunk, ameddig az arra a célra szükséges, amelyre feldolgozásra került, illetve a jótállás, a szavatosság, a korlátozások és a törvényes megőrzési időszakok le nem járnak. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amelyeknél az adatvédelmi szabályzat másként rendelkezik.

Honlapunk működtetésének céljából olyan szoftverszolgáltatókat és ügynökségeket bízhatunk meg, amelyek tevékenységük során hozzáférhetnek személyes adataikhoz. Ezen cégek kötelesek betartani az alkalmazandó adatvédelmi szabályokat. Általánosságban elmondható, hogy ha külső szolgáltatókat bízunk meg az adatok kezelésével, akkor ezek a szolgáltatók is kötelesek betartani az adatvédelmet.


6. Sütik és elemzési szolgáltatások

A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyeket a honlap üzemeltetője a böngészőn keresztül a honlap felhasználójának végeszközén (PC, notebook, táblagép, okostelefon stb.) található adattárolón ment el. A honlap későbbi látogatásakor ezek az információk újra betöltődnek, és lehetővé teszik, hogy a honlap felismerje a végeszközt. A sütikben személyes adatok és nem személyes adatok mentése egyaránt történhet. A sütik beállításával felhasználói profilok is elmenthetők.

Társaságunk arra használja a sütiket, hogy felhasználóbarátabbá tegye a honlapot, folyamatosan javítsa az Ön számára a honlap teljesítményét, és többet tudjon meg a honlap használatáról. Ez a honlap azonban sütik nélkül is megtekinthető. Az, hogy az Ön böngészője mentsen-e el sütiket, és ha igen, akkor milyen típusúakat, minden internetes böngészőben beállítható. A legtöbb böngésző alapbeállításként az összes sütit elfogadja. Amennyiben Ön ezt nem szeretné, ennek megfelelően kell a böngésző beállításait módosítani.

A már beállított sütik törlése szintén a böngésző beállításaiban állítható be. Ehhez nyissa meg böngészőjének súgóját, illetve ellenőrizze böngészőjének sütibeállításait. Webhelyeink a Google Analytics webes elemzési szolgáltatásainak funkcióit használják. A szolgáltató a Google Inc., székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Ebből a célból olyan sütiket használnak, amelyek lehetővé teszik a felhasználók honlap használatának elemzését. Az így generált információ továbbításra kerül a szolgáltató szerverére és ott tárolódik. Ezen túlmenően a sütik által szerzett információkat nem adjuk tovább harmadik félnek.


7. Adatvédelmi intézkedések

Társaságunk megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön személyes adatainak védelmét. Ezekkel megakadályozzunk a személyes adatok minden jogosulatlan hozzáférését, gyűjtését, felhasználását, nyilvánossá tételét, sokszorosítását, módosítását vagy törlését. Ehhez az adatokat védett szervereken tároljuk Ausztrián belül. Az alkalmazott technikai adatvédelmi intézkedések kiterjednek többek között a kötelező jelszóhasználatra, naplózásra, hozzáférési ellenőrzésekre, tűzfalakra és vírusvédő programokra. Az alkalmazott szervezeti adatvédelmi intézkedések eszközei többek között a négy-szem-elv, az adatokhoz való hozzáférés korlátozása kiválasztott munkatársakra, szúrópróbaszerű ellenőrzések, titoktartási egyezmények és szerződéses kötelezettségvállalások.


8. Érintettek jogai

Társaságunk természetesen biztosítja Önnek a hozzáférés jogát, a kijavítás vagy törlés jogát és a személyes adatainak felhasználásra vonatkozó fellebbezés jogát.

Az érintettnek bármikor jogában áll tájékoztatást kérni arról, hogy a hozzá tartozó személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e, illetve megfelelő információkat szerezni a felelős személytől.

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje az őt érintő személyes adatok javítását (teljeskörűen), törlését vagy korlátozott feldolgozását, illetve ezek ellen kifogással élhet. Ez vonatkozik az érintettek személyes adatainak automatikus feldolgozására is. Az érintett személynek jogában áll kifogásolni személyes adatainak közvetlen értékesítését is. A hírlevél küldésekor adott hozzájárulása az adatok feldolgozását illetően bármikor visszavonható. A társaság profilozása (értékelése) nem történik meg.

Az érintett személyt megkérjük, hogy értesítsen, amennyiben változás áll be a személyes adataiban.

A társaságot érintő információszolgáltatási kötelezettség, vagy az információvédelmi törvény előírásai miatti tájékoztatás részben a titoktartási kötelezettség által korlátozott lehet.

Amennyiben lehetséges, és nem jár aránytalan erőfeszítéssel, az adatvédelemmel megbízott felelős személy tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit a módosításról, törlésről vagy a korlátozott feldolgozásról. Az érintett személy tájékoztatást kérhet ezekről a címzettekről.

Az érintettnek joga van arra, hogy strukturált, érthető és gépileg olvasható formában megkapja az őt érintő személyes adatokat, valamint továbbítsa ezeket az adatokat egy másik felelős személynek. Az adatátvitelhez való jog gyakorlása során az adatalany kérheti, hogy a személyes adatait egy felelős személytől közvetlenül egy másik felelős személyhez továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Abban az esetben, ha az adatfelhasználás a társaságnál az Ön hozzájárulása alapján történik, akkor Önnek bármikor jogában áll a hozzájárulását visszavonni. Társaságunk a visszavonás beérkezése után azonnal megszünteti az érintett személyes adatok felhasználását, amennyiben az adathasználat kizárólag az Ön hozzájárulásán alapult. A társaság tovább használhatja az érintett személyes adatokat, ha ezeket előtte oly módon anonimizálták, hogy nem lehet őket egy meghatározott személyhez hozzárendelni.

Amennyiben személyes adatainak védelme olyan mértékben kerül megsértésre („Data Breach”), amely magas kockázatot jelent a természetes személyek személyes jogaira és szabadságára nézve, az adatkezelő megpróbál jelentést tenni az érintettnek és/vagy az adatvédelmi hatóságnak.

Bármelyik jog kizárólag írásban érvényesíthető a társasággal szemben (elérhetőségeket lásd lentebb). Annak megakadályozására, hogy jogosulatlan személyek visszaéljenek ezekkel a jogokkal, Önnek megfelelő formában igazolnia kell a személyazonosságát a társaság felé. Az adatokhoz való hozzáférés joga minden személynek korlátlanul rendelkezésére áll. A társaság általi információszolgáltatás azonban évente csak egy hozzáférés ingyenes, minden esetleges további költség az előzetesen megadott adatok alapján kiszámlázásra kerül.

Jogainak gyakorlása érdekében az adatalany bármikor információt szerezhet a felelős személytől adatai feldolgozásával kapcsolatban.

Általánosságban elmondható, hogy panaszt lehet benyújtani a felügyeleti hatósághoz.


9. Elérhetőségek

Az Önök személyes adatainak a védelmében ezeket az irányelveket időről-időre megújítjuk. Ennek érdekében időnként át kell tekintenie ezeket az irányelveket, hogy naprakész maradjon arról, hogyan védjük adatait, és hogyan javítjuk folyamatosan a honlapunk tartalmát. Ha lényeges változtatást vezetünk be az Ön által megadott személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és/vagy nyilvánosságra hozatalára vonatkozólag, akkor értesítjük Önt, egy világos és átlátható hivatkozást adva a honlaphoz. A honlap használatakor a személyes adatok védelmére vonatkozó jelen irányelv feltételeihez beleegyezését adja.

Ezen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségek egyikén fordulhat társaságunkhoz:

Hüffermann Transportsysteme GmbH
Kampehler Straße 10
16845 Neustadt (Dosse)
Tel.: +49 33970 996-10
 


Kiegészítések az adatvédelmi megállapodáshoz: Alkalmazás

A) Adatfeldolgozás felhasználói információkkal

Az alkalmazáson keresztül egy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével veheti fel velünk a kapcsolatot. Ekkor a következő személyes adatokat küldi el nekünk a rendszer: IP, időpont, operációs rendszer, név, e-mail-cím, telefonszám, szabadon kitöltött szöveg. Ezeknek az adatoknak az átvitele az alkalmazásból a levelezőszerverünkön keresztül történik, és ott a további kapcsolattartáshoz elmentjük őket. Ha az ügyfélszolgálati munkatársaink lehívják az e-maileket, ezeket az információkat letöltik a munkatárs számítógépére is és ott tartósan eltárolják, hogy válaszolni tudjanak Önnek a megkeresésre.
Ennek a jogalapja:

GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja


Közösségi média és külső tartalmak

Közösségi média linkek

Be vannak ágyazva az Instagram, Youtube és Facebook szolgáltatók közösségi média profiljaira mutató linkek. Ezek a linkek nem tartalmaznak a felhasználóra vonatkozó egyedi adatokat, csak az adott szolgáltató profiljára mutató hivatkozást. A linkre kattintva kilép az alkalmazásból és az okostelefonja böngészőjén keresztül átirányítjuk a közösségi média platformra.


Harmadik fél által szolgáltatott tartalmak

A „Szervizműhely keresése” menüpontban látható térkép megjelenítéséhez a Google Térképek térképadatait vesszük igénybe az alkalmazásban a Google Maps alkalmazásprogram-interfészen keresztül. A „Szervizműhely keresése” menüre kattintva kiválaszthatja, hogy megad egy konkrét településnevet, vagy az automatikus helymeghatározással a jelenlegi tartózkodási helye alapján végzi el a keresést. Mindkét esetben a rendszer továbbítja a Google-nak az Ön okostelefonjához kapcsolódó személyes adatait: az időpontot, az operációs rendszert, valamint az aktuális IP-címét, hogy meg tudja jeleníteni Önnek a megfelelő térképrészletet.

Az automatikus helymeghatározáskor elküldi a Google-nak az Ön aktuális helyét és ott azt automatizáltan feldolgozzák. A helymeghatározáshoz a Google a következő adatokat dolgozza fel: az Ön IP-címe, az Ön GPS-koordinátái, az Ön mobilhálózata, az Ön WIFI-hálózata.

A push értesítésekhez a Google Firebase, valamint a Google Analytics for Firebase szolgálatát alkalmazza. Az alkalmazás használatáról létrehozott információt az anonimizált IP-címmel a Google szerverére továbbítja és ott tárolja. Az Analyticsben az IP-anonimizálás funkció az IPv4 típusú felhasználói IP-címeknél az utolsó nyolcas csoportot, az IPv6-címeknél az utolsó 80 Bitet lenullázza a memóriában. Így az Analytics nem tárolja a felhasználó pontos IP-címét. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, Ön hogyan használja az alkalmazást, és jelentést készítsen az alkalmazás üzemeltetőjének a tevékenységről. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik félnek is átadja. Ha a felhasználó telepíti az alkalmazást és engedélyezi a push értesítéseket, beleegyezését adja, hogy a Google feldolgozza a róla szerzett adatokat a fent leírt módon és a fent ismertetett célra. Ezek a használati adatok névtelen statisztikai kiértékelések és irányítópult alapját képezik a Google-nál.

Mivel a Google egy amerikai vállalat, ezzel az Ön személyes adatai adott esetben továbbításra kerülnek az USA-ba. Nincs befolyásunk az Ön személyes adatainak útválasztására. A Google LLC az EU és az USA között létrejött Privacy Shield megállapodás (EU-US adatvédelmi pajzs) keretében tanúsított: www.privacyshield.gov/participant


Ennek a jogalapja:

GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja
GDPR rendelet 13. cikk 1. bekezdés e) pontja
GDPR rendelet 13. cikk 1. bekezdés f) pontja