Přehled historie společnosti Hüffermann

 • 1913: Založení rodinné firmy Hüffermann: Wilhelm Hüffermann zakládá kovárnu ve Wildeshausenu
   
 • 1945: Rudolf Hüffermann nastupuje do rodinné firmy
   
 • 1960: Opravárenský provoz je rozšířen o výrobu přívěsů pro nákladní automobily.
   
 • 1976: 2. Generační výměna: Rolf Hüffermann rozšiřuje výrobní závod pro vysoce specializovaná přípojná vozidla a technologii výměnných zařízení
   
 • 1990: Převzetí bývalého okresního podniku pro zemědělskou techniku v Neustadtu (Dosse)
   
 • 2005: Nový název: Z „Hüffermann Fahrzeug- und Stahlbau“ se stává dnešní „Hüffermann Transportsysteme“
   
 • 2013: Uvedení do provozu automatického tryskacího zařízení
   
 • 2019: Uvedení do provozu automatického svařovacího robota
   
 • 2019: Otevření závodu „Centrum užitkových vozidel“
   
 • 2020: Integrace do skupiny Schwarzmüller

   

Historie společnosti Hüffermann (od roku 1839 dodnes)

1839

HISTORICKÝ SNÍMEK LOKALITY V NEUSTADTU

Na katastrální mapě vytvořené v roce 1839 jako výsledek vyměřování Pruska jsou v katastru obce Kampehl – jádru pozdějšího sídla firmy – poprvé zdokumentovány budovy využívané k zemědělským účelům.

1846

INDUSTRIALIZACE S POUŽITÍM PARNÍ LOKOMOTIVY

Napojení Neustadtu na nedávno otevřenou železniční trať Berlín-Hamburk se stává ekonomickým motorem regionu: V blízkosti nového nádraží mezi Neustadtem a Köritzem, které se brzy stane důležitým dopravním uzlem, se usazuje řada podniků.

1913

ZALOŽENÍ RODINNÉ FIRMY HÜFFERMANN

Wilhelm Hüffermann zakládá kovárnu ve Wildeshausenu u Brém. Zde se specializuje na opravy kočárů a přívěsů.

1919

JAKO DRUŽSTVO JSME SILNÍ

Regionální zemědělci se spojují, aby zmírnili strádání venkovského obyvatelstva během první světové války a po ní. Podle zásady „jeden za všechny, všichni za jednoho“ zakládají Raiffeisen komoditní družstvo, které se usazuje na pozemku v blízkosti nádraží v Neustadtu. Součástí je oddělení výroby a technické údržby zemědělských strojů.

1945

NOVÉ VEDENÍ, NOVÉ ÚKOLY

Wilhelm Hüffermann přivádí do firmy ve Wildeshausenu svého syna Rudolfa. Zde je zpočátku v popředí obnova po druhé světové válce. Měnová reforma v 50. letech 20. století pak vyvolává rozmach moderní zemědělské techniky. Rudolf Hüffermann se chápe příležitosti a od roku 1960 rozšiřuje otcovu opravárenskou firmu o výrobu přívěsů pro nákladní automobily.

1948

SOUKROMÝ MAJETEK SE STÁVÁ „LIDOVÝM VLASTNICTVÍM“

V průběhu pozemkové reformy jsou všude v sovětské okupační zóně zřizovány komunální vozové parky pro zemědělské stroje vyvlastněné z velkostatků, tzv. půjčovny strojů (MAS). Na nádraží v Neustadtu je zřízena MAS Köritz, která také půjčuje sovětské traktory novým zemědělcům v regionu.

1964

Z MTS SE STÁVÁ KFL

NDR podporuje industrializaci zemědělství. Strojní traktorové stanice (MTS) se specializují a transformují na okresní podniky zemědělské techniky (KfL). Jejich hlavním úkolem je údržba a opravy zemědělských strojů. V bývalé MTS Köritz/Neustadt, nyní pobočce KfL Kyritz, se opravují zejména přívěsy.

1976

DRUHÁ GENERAČNÍ VÝMĚNA VE SPOLEČNOSTI HÜFFERMANN

Do společnosti Wildeshausen nastupuje Rolf Hüffermann, vnuk zakladatele Wilhelma Hüffermanna. Vystudovaný konstruktér vozidel se brzy vypracuje z asistenta na ředitele a z malé firmy se stane prosperující výrobní závod na vysoce specializované přívěsy a nakládací techniku – mimo jiné pro likvidaci odpadu.

1980

OD OPRAVÁRENSKÉ FIRMY K VÝROBCI

Rolf Hüffermann prosazuje výrobu přípojných vozidel pro přepravu výměnných kontejnerů. Za tímto účelem vyvíjí speciální nosné systémy a nové typy řízených náprav pro nákladní vozidla, které prezentuje na veletrzích, jako je například IAA v Hannoveru. Bývalá opravárenská dílna ve Wildeshauseru se během krátké doby proměnila v inovativního výrobce a lídra na trhu v oblasti přípojných vozidel.

1990

SVĚŘENÍ DO DŮVĚRNICKÉ SPRÁVY

Důvěrnická správa prodává bývalý okresní podnik zemědělské techniky v Neustadtu zájemci ze Západu: Rolf Hüffermann chce ozdravit churavějící podnik NDR a připravit ho na budoucnost. Obzvláště ho zaujala motivace, píle a řemeslná zručnost místních zaměstnanců, které téměř všechny přijímá.

2002/03

Z PORADCE PRO ŘÍZENÍ AKCIONÁŘEM

Hospodářská krize nutí Rolfa Hüffermanna k rozsáhlé restrukturalizaci. Dává na rady svého poradce pro řízení Dr. Bernharda Beckera, prodává divizi likvidace odpadu a soustředí se na výrobu přípojných vozidel, tedy na závod v Neustadtu. Společnost se rychle vzpamatovává z krize a Hüffermann přivádí Beckera jako dalšího jednatele a společníka.

2007/08

HÜFFERMANN SE VYDÁVÁ NA MEZINÁRODNÍ TRH

Pověst o kvalitní práci společnosti „Hüffermann Transportsysteme“ se rozšířila nejen v Německu. Také zahraniční země stále častěji poptávají specializovaná přípojná vozidla z Neustadtu. Roční výroba tak roste na 1000 přívěsů, z nichž se téměř čtvrtina vyváží. V roce 2008 slaví společnost v Neustadtu 10 000. přívěs ve své historii.

2013

ZÁŘIVÉ VYHLÍDKY

Jeden z vlastních projektů v Neustadtu je uveden do provozu: Automatické pískovací zařízení s připojeným stříkaným zinkováním přináší revoluci v čištění a utěsňování povrchů vozidel. To, co dříve představovalo namáhavou práci, nyní stroj na stisknutí tlačítka zvládne během několika minut.

2019

DRUHÝ ZÁVOD V NEUSTADTU

Protože prostory v Neustadtu pomalu praskají ve švech, investuje společnost „Hüffermann Transportsysteme“ do druhého závodu na tomto místě. V novém „Centru užitkových vozidel“se montují a opravují především nástavby nákladních automobilů. Současně je uvedeno do provozu automatické svařovací zařízení, které rozhodně není poslední inovací v Neustadtu. Těšíme se na budoucnost!

2020

VSTUP SPOLEČNOSTI SCHWARZMÜLLER

Skupina Schwarzmüller, přední rakouský výrobce prémiových užitkových vozidel, přebírá společnost Hüffermann Transportsysteme GmbH se sídlem v Neustadtu/Dosse (Braniborsko), jednoho z předních německých výrobců přípojných vozidel pro přepravu kontejnerů. Společnost Schwarzmüller tímto nákupem rozšiřuje své kompetence v oblasti stavebních a infrastrukturních vozidel a otevírá mezinárodní expanzi obchodního dosahu společnosti Hüffermann pod hlavičkou jednoho z největších evropských výrobců. Dnes, v úterý 18. února, to v sídle společnosti Hüffermann oznámili generální ředitel skupiny Schwarzmüller Roland Hartwig a jednatel a dosavadní spolumajitel společnosti Hüffermann, Stephan von Schwander.