THW sází na značku Hüffermann: Dodávka na základě aktuální rámcové smlouvy začíná

Freinberg, | Anzeigen in Hüffermann

Společnost Hüffermann Transportsysteme GmbH se v prosinci loňského roku radovala z podpisu nové rámcové smlouvy s německým Spolkovým ministerstvem vnitra (BMI). Dohoda zahrnuje větší počet přívěsů Multi-Carrier, které byly mimo jiné speciálně přizpůsobeny potřebám spolkové instituce Technisches Hilfswerk (THW), organizace pro civilní ochranu a ochranu v případě katastrof. Rámcová smlouva obsahuje dvě varianty přívěsu. První a nejrozsáhlejší provedení je určeno k přepravě vozidel, kusových nákladů, natahovacích kontejnerů a dvou 10‘ nebo jednoho 20‘ kontejneru ISO. Díky novému adaptéru pro výměnné kontejnery, který je v případě nepoužívání uložen v úložném boxu, může přívěs přepravovat také výměnné kontejnery BDF. Výroba probíhá v hlavním výrobním závodu společnosti Schwarzmüller ve Freinbergu.

Druhá varianta se vyrábí v braniborskému Neustadtu (Dosse) a je vybavena speciální výbavou pro přepravu kontejnerů ISO, resp. dílenských kontejnerů a držáky pro podpěrné navijáky Haacon. Zvedací zařízení umožňují THW překládku kontejnerů v případě použití.

Kromě toho jsou k dispozici varianty s modifikovanou zádí, které lze nakládat z obou stran, například pro použití kontejnerů s nákladní plošinou. V této modifikaci využívá Multi-Carrier mimo jiné spolková policie.

 

Dodávky prvních vozidel od poloviny roku 2023

V polovině roku 2023 byla THW dodána první vozidla. Vozidla Multi-Carrier poskytují THW nejmodernější dopravní řešení a podporují zásahové jednotky při jejich rozmanitých úkolech. Vozidla bez problémů prošla všemi nezbytnými zkouškami a kontrolami a splňují vysoké standardy THW z hlediska spolehlivosti, odolnosti a funkčnosti. Úspěšná přejímka vzorků prvních přívěsů proběhla již na konci června.

 

Dlouholetá spolupráce mezi společností Hüffermann a THW

Spolupráce mezi společností Hüffermann a THW trvá již více než desetiletí a vedla k mnoha úspěšným projektům. Modulární konstrukce značky Hüffermann se specializuje na nejrůznější požadavky kontejnerové přepravy a navíc zejména na rychlá a spolehlivá řešení pro zajištění nákladu. Na základě důvěry, kvality a společného cíle – neustálého zlepšování bezpečnosti a efektivity zásahových jednotek THW – vybudovaly společnost Hüffermann a THW úzké partnerství.

 

Zájem jiných organizací a individuální konfigurace

Multi-Carrier budí pozornost nejen u THW, ale také u jiných organizací. Univerzální charakter vozidla umožňuje také různým policejním stanicím, pomocným organizacím, jako například Německému červenému kříži (DRK) nebo Maltézským rytířům a hasičům, přizpůsobit vozidlo jejich speciálním potřebám. Díky individuálním konfiguracím dokáže Multi-Carrier vyhovět požadavkům různých scénářů zásahu a nabídnout optimální řešení.

Společnost Hüffermann je hrdá na to, že je součástí této průkopnické spolupráce se Spolkovým ministerstvem vnitra, a hledí vstříc dalším úspěšným partnerstvím. Dceřiná firma společnosti Schwarzmüller se snaží přinést své dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti, aby optimálně splnila požadavky THW a poskytla zásahovým jednotkám nejmodernější dopravní řešení.

 

O společnosti Hüffermann Transportsysteme
Společnost Hüffermann Transportsysteme zaujímá v Evropě vedoucí postavení na trhu s přívěsy pro přepravu kontejnerů, které se používají převážně v oblasti likvidace a recyklace. Braniborská firma vyvinula systém, který umožňuje přepravu maximálního počtu typů různých kontejnerů s jedním přívěsem. Vozidla jsou přizpůsobena individuálním podmínkám použití a v souvislosti s nimi je poskytována široká paleta služeb zákazníkům. 250 zaměstnanců vyrobí ročně okolo 2 000 přívěsů a nástaveb (stav 2021). Hüffermann je značka rakouské skupiny Schwarzmüller.

O skupině Schwarzmüller
Skupina Schwarzmüller je největším evropským dodavatelem přívěsů a nástaveb. Společnost vyrábí více než 150 typů vozidel s tím, že svým zákazníkům zaručuje přidanou hodnotu v oblasti používání. Dlouhá historie od roku 1871 učinila ze společnosti Schwarzmüller předního specialistu na individuální dopravní řešení. S vozidly obou značek Schwarzmüller a Hüffermann dodává skupina ve 20 zemích své výrobky firmám v oblasti stavebnictví, infrastruktury, těžebního a surovinového průmyslu a dopravním firmám v dálkové přepravě.

 

Otisk a použití v souvislosti se zprávou bez nároku na honorář.

Stáhněte si tiskovou sadu

Zpět na aktuality
schwarzmueller-hueffermann-pa-thw-setzt-auf-hueffermann-01-klein.jpg
Multi-Carrier od společnosti Hüffermann přesvědčuje svým rozmanitým použitím pro přepravu kolových vozidel, natahovacích a odstavných kontejnerů, kontejnerů ISO atd. Copyright: Skupina Schwarzmüller
schwarzmueller-hueffermann-pa-thw-setzt-auf-hueffermann-02-klein.jpg
Výroba přívěsu Multi-Carrier probíhá v rakouském Freinbergu a v braniborském Neustadtu (Dosse). Copyright: Skupina Schwarzmüller
Zpět na aktuality